Hopp til menyen
  KIRKEGÅRD-KG4-E - Foto: Troms fylkeskommune, Kulturetaten - Copyright: Troms fylkeskommune, Kulturetaten

  Fagrapporter Skorpa-Nøklan

  I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet gjennomførte Sametinget og Kulturetaten i Troms fylkeskommune i 2011 og 2012 nyregistrering av kulturminner og kulturmiljøer. Konsulentfirmaet Ecofact har kartlagt naturtyper.
  (30.01.2012 Oppdatert: 14.12.2012)
  Les mer
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold