Hopp til menyen
  Kulturminner, rapportframside - Copyright: Troms fylkeskommune, kulturetaten

  Kulturminner og kulturmiljø registrert i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

  Troms fylkeskommune, kulturetaten registrerte i 2008 kulturminner, kulturmiljø og verneverdig bygningsmiljø i landskapsvernområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det er levert en rapport med resultater fra registreringen og råd om skjøtsel og hensyn.
  (30.04.2010)
  Les mer
  Kulturlandskap og vegetasjon, rapportframside - Copyright: Miljøfaglig utredning

  Kulturlandskap og vegetasjon i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

  Miljøfaglig utredning AS kartla i 2007 naturtyper, vegetasjon og flora i verneområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det ble levert en egen rapport fra kartleggingen.
  (30.04.2010)
  Les mer
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold