Hopp til menyen

  Innspill

  IMG_0998[1]Innkomne høringsuttalelser til verneforslag for Karlsøy prestegårdsskog:
  Statens landbruksforvaltning 14.6 2011
  Forsvarsbygg 23.4 2011
  Kystverket 20.4 2011

  Følgende har meldt at de har ingen merkander til verneforslaget: 
      Fiskarlaget
      Direktoratet for mineralforvaltning
      NTNU Vitenskapsmuseet
      Jernbaneverket
      Statens vegvesen

  Ut over dette er det ikke kommet inn høringsuttalelser innen fristen 15. juni 2011.
  __________________________________________
  Tidlgere innspill (etter melding om oppstart, før høring):

  Norskog for OVF (grunneier) (31.3 2009)
  reghyttefelt Karlsøy  Statens vegvesen  (15.4 2009)
  Statnett  (30.4 2009)
  Bergvesenet  (18.5 2009)
  Sametinget  (5.5 2009)
  Troms Fylkeskommune  (26.5 2009)
  Karlsøy utviklingslag - Kartforslag  (20.4 2009)
  Harald Hurum (privat grunneier)   (30.3 2009)
  Ishavkysten friluftsråd (19/9-10)
  Troms Fylkeskommune, kulturetaten  (30.11 2009)

  (14.12.2009 Oppdatert: 04.07.2011)
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold