Hopp til menyen

  Fagrapporter

  Dunhavreeng. Foto: Anders Often

  Skogverneprosessen er faglig begrunnet i rapporter som tar for seg evaluering av tidligere skogvern og kartlegging av verneverdier på prestegårdsgrunn.

  Ferdige rapporter får du ved å klikke på linkene nedenfor.

  Evalueringsrapporter
  NINA fagrapport 54 (2002)
  NINA Rapport 367 (2007)

  Kartleggingsrapporter:
  Prevista Rapport 2/2007
  Botaniske verneverdier på Karlsøya v/Reidar Elven, 1983
  Verdifulle kulturlandskap på Karlsøya v/Torbjørn Alm - Flyfoto

  Andre artikler om Karlsøya:
  Håvard Dahl Bratrein 2011 Det kirkelige forvaltningssystemet på Karlsøy 1825-1970. Håløygminne 2011:1 (original pdf-versjon: her)

  (14.12.2009 Oppdatert: 21.12.2011)
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold