Hopp til menyen

  Møteprotokoller og presentasjoner

  Fra hvert møte i arbeidsutvalget skrives det protokoll. Av protokollen skal det gå fram hva som er diskutert, synspunkter og konklusjoner. Ved uenighet i arbeidsutvalget skal det i protokollen redegjøres for de ulike standpunkt. Protokollen skrives av sekretær i utvalget. Etter at protokollen er godkjent av representantene i arbeidsutvalget på påfølgende møte, legges den ut på denne nettsiden.

  Presentasjoner om bakgrunn for vernet, naturverdier og innspill legges også ut her, og oppdateres fortløpende.

  Presentasjoner
  Om bakgrunnen for skogvernet på Karlsøya

  Om bakgrunnen for skogvernet på Karlsøya
  Presentasjon av verneverdier
  Innspill til skogvern på Karlsøya (versjon 24.02 2010)

  Møteprotokoller
  1. møte i Karlsøygruppa 26.11 2009


  (24.02.2010 Oppdatert: 11.03.2010)
  Les mer
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold