Du er her: Skogvern : Statsgrunn : Nyheter
  Hopp til menyen
  Furuskog - Foto: Narin - Copyright: Narin

  Status plan for skogvern statsgrunn 2012

  Direktoratet for naturforvaltning har svart på Fylkesmannens utkast til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms. To av områdene skal undersøkes på nytt for naturfaglige verdier sommeren 2012. Endelig svar fra direktoratet vil komme når rapporten fra de undersøkte områdene foreligger. Rostaåsen tas helt ut av verneplanen før høring på grunnlag av ny naturfaglig registrering i 2011.
  (27.04.2012)
  Les mer

  Ny faglig gjennomgang av skogvernet

  omslag høringsdokumentFylkesmannens verneforslag for skog på statens grunn er til ny faglig gjennomgang før det sendes på høring. Bakgrunnen er at overordnet myndighet har instruert Fylkesmannen om å gjøre en rekke endringer av høringsutkastet.
  (12.10.2011 Oppdatert: 17.10.2011)
  Les mer
  Furuskog - Foto: Narin - Copyright: Narin

  Skogvern på statsgrunn i Troms - faglig gjennomgang før høring

  Direktoratet for naturforvaltning har svart etter at de har gjennomgått utkastet til vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms. De ga noen merknader, se utdrag:
  (12.04.2011)
  Les mer

  Enighet om skogvernet i Troms

  Skogvern høringsutkast Fylkesmannen overleverte 15. oktober 2010 sitt høringsutkast for skogvern på Statskog SFs eiendom i Troms til faglig gjennomgang hos Direktoratet for naturforvaltning. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Statskog SF (grunneier), fylkeskommunen og Fylkesmannen.
  (18.10.2010 Oppdatert: 21.10.2010)
  Les mer

  Utsatt frist for skogvernet

  Furu Fylkesmannen har fått 14 dagers utsettelse i skogvernprosessen. Ny frist for levering av høringsutkast for skogvern på statsgrunn til faglig gjennomgang hos Direktoratet for naturforvaltning er satt til 15. oktober 2010.
  (04.10.2010)
  Les mer

  Konsekvenser av skogvern i Målselv

  KU-rapport MålselvKonsulentfirmaet Ecofact har i samarbeid med Utviklingssenteret AS levert sin rapport om konsekvenser av skogvern i Målselv. Ved vern av de ni områdene i Målselv vil 1 % av produksjonsevnen til skogen i Troms bli båndlagt, og 6% av tilsvarende for Målselv kommune.
  (14.05.2010 Oppdatert: 02.06.2010)
  Les mer

  Utredere møter brukere av skogen i Målselv

  Skogvern LøvskogStiftelsen Utviklingssenteret, som utreder samfunnsøkonomiske konsekvenser av skogvern i Målselv, inviterte tirsdag 9. februar til møte i Skogbruket hus, Bardufoss.
  (15.02.2010)
  Les mer

  Svært godt storfebeite på Rostaåsen

  Gammel furu i Rostaåsen. Foto: Dag SvalastogSkog og landskap har utført beitekartlegging av det verneverdige området på Rostaåsen og omkringliggende areal. Kartleggingen viser at mesteparten av området er svært godt beite for storfe.
  (01.02.2010 Oppdatert: 15.02.2010)
  Les mer
  skogvern

  Utreder konsekvenser av skogvern i Målselv

  Fylkesmannen har bestilt utredning av konsekvenser av skogvern på statsgrunn i Målselv (9 områder)  for næring og bosetting i Målselv og Troms.
  (25.01.2010)
  Les mer
  Furu

  Kommunene inviteres til møter om skogvernet

   Arbeidsgruppa som skal gi Fylkesmannen råd under prosessen for vern av skog på Statskog SFs eiendom i Troms utfordrer nå kommunepolitikerne til å gi sitt syn på hva som kan vernes.
  (18.01.2010 Oppdatert: 22.01.2010)
  Les mer
  Avansert

  Kontaktpersoner

  Fylkesmannen i Troms
  Rådgiver, Liv Mølster, 77 64 22 04
  Overingeniør, Christina Wegener, 77 64 20 33
  Hopp til menyen Hopp til innhold