Du er her: Skogvern : Frivillig vern
  Hopp til menyen

  Frivillig vern av skog

  allskogFylkesmannen i Troms sendte i 2005 ut melding om oppstart for vern av rik løvskog i fylket. Oppstartsmeldinga omfatta 32 områder og et areal på totalt ca 68 km2 fordelt på 14 kommuner. Prosessen ble stoppet og skal i stedet gjennomføres som frivillig vern med Allskog som prosessleder. Per 2010 er ingen områder meldt inn for frivillig vern. 

  Les Allskogs presentasjon av frivillig vern-prosessen her.
  (21.10.2010)
  Les mer
  Avansert

  Si din mening!

  Gi innspill til arbeidsgruppa

  Her kan du stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger til arbeidsgruppa som jobber med skogvern i Troms.
  Hopp til menyen Hopp til innhold