Du er her: Skogvern : Prestegårdsskog
  Hopp til menyen

  Verneforslag for skog på Karlsøy prestegårdseiendom til høring

   Karlsøya kart

  Verneforslag for deler av prestegårdseiendommen på Karlsøya er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 
  (25.03.2011 Oppdatert: 06.04.2011)
  Les mer

  Om verneplanarbeidetskogvern

  Dette er en informasjonsside for arbeidet med verneplan for skog på prestegårdsgrunn. Her vil det fortløpende bli lagt ut dokumenter og nyheter om prosessen under overskriftene som du finner i venstre marg.

  Fylkesmannen i Troms har fått i oppdrag å lage en verneplan for skog på prestegårdsgrunn. Det er opprettet et eget arbeidsutvalg, ”Karlsøygruppa” som skal gi Fylkesmannen råd i arbeidet med verneplanen. Sammensetning og mandat for utvalget framgår av dokumenter under overskriften ”Prosessdokumenter” til venstre. Framdrift i arbeidet vil framgå av milepælsplan under samme overskrift.

  Leder av arbeidsutvalget er Christina Wegener, rådgiver hos Fylkesmannen i Troms. For spørsmål om prosessen kan du ta kontakt på e-post cwe@fmtr.no eller tlf 77 64 22 04.

  I Troms er det meldt oppstart på ett område på prestegårdsgrunn, på Karlsøy prestegård sin eiendom. Arbeidsgrenser for verneplanarbeidet omfatter et areal på 5777 daa, se kart.

  Oppstartsmelding for skogvern på prestegårdsgrunn
  Adresseliste for brevet ovenfor 

  (25.03.2009 Oppdatert: 07.01.2010)
  Avansert

  Si din mening!

  Gi innspill til arbeidsgruppa

  Her kan du stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger til arbeidsgruppa som jobber med skogvern i Troms.

  Lenker

  Hopp til menyen Hopp til innhold