Du er her: Skogvern
  Hopp til menyen
  Furuskog - Foto: Narin - Copyright: Narin

  Status plan for skogvern statsgrunn 2012

  Direktoratet for naturforvaltning har svart på Fylkesmannens utkast til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms. To av områdene skal undersøkes på nytt for naturfaglige verdier sommeren 2012. Endelig svar fra direktoratet vil komme når rapporten fra de undersøkte områdene foreligger. Rostaåsen tas helt ut av verneplanen før høring på grunnlag av ny naturfaglig registrering i 2011.
  (27.04.2012)
  Les mer
  Furuskog - Foto: Narin - Copyright: Narin

  Skogvern på statsgrunn i Troms - faglig gjennomgang før høring

  Direktoratet for naturforvaltning har svart etter at de har gjennomgått utkastet til vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms. De ga noen merknader, se utdrag:
  (12.04.2011)
  Les mer

  Verneforslag for skog på Karlsøy prestegårdseiendom til høring

   Karlsøya kart

  Verneforslag for deler av prestegårdseiendommen på Karlsøya er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 
  (25.03.2011 Oppdatert: 06.04.2011)
  Les mer

  Skogvern i Troms
  skogvern

  Det er igangsatt flere skogvernprosesser i Troms:

  • Skogvern på Statskog SF sin grunn (”Statsgrunn”, 21 områder)
  • Skogvern på prestegårdsgrunn (Karlsøy prestegård)
  • Frivillig skogvern på privat grunn

  I tillegg er det i 2009 foretatt kartlegging av verdifulle bekkekløfter i Troms.

  Ved å trykke på overskriftene i meny til venstre kan du lese mer om de prosessene som er igang.

  (25.03.2009 Oppdatert: 15.01.2010)
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold