Hopp til menyen
  Reisagruppa

  Møteprotokoller

  Fra hvert møte i arbeidsutvalget, ”Reisagruppa”, skrives det protokoll. Av protokollen skal det gå fram hva som er diskutert, synspunkter og konklusjoner. Ved uenighet i arbeidsutvalget skal det i protokollen redegjøres for de ulike standpunkt. Protokollen skrives av sekretær i utvalget fra Halti nasjonalparksenter. Etter at protokollen er godkjent av representantene i arbeidsutvalget på påfølgende møte, legges den ut på denne nettsiden.
  (21.08.2008 Oppdatert: 29.10.2012)
  Les mer
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold