Du er her: Reisadalen
  Hopp til menyen
  Forvaltningsplan Reisa
  Åkerbær i blomst
   

  Om arbeidet med forvaltningsplanen

  Dette er en informasjonsside for arbeidet med forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde/Ráisduottarháldi suodjemeahcci. Her vil det fortløpende bli lagt ut dokumenter og nyheter om prosessen under overskriftene som du finner i venstre marg.
   
  Fylkesmannen i Troms er forvaltningsmyndighet for verneområdene, og har ansvaret for at det blir laget en forvaltningsplan. Det er opprettet et eget arbeidsutvalg, ”Reisagruppa”, som skal bistå Fylkesmannen i arbeidet med forvaltningsplan. Sammensetning og mandat til utvalget framgår av dokumenter under overskriften ”Prosessdokumenter” til venstre. Framdrift i arbeidet vil framgå av milepælsplan under samme overskrift.
   
  Leder av arbeidsutvalget er Ann-Heidi Johansen, rådgiver hos Fylkesmannen i Troms. For spørsmål om prosessen kan du ta kontakt på e-post ahj@fmtr.no eller tlf 77 64 22 33.
   
  (21.08.2008 Oppdatert: 24.03.2009)
  Les mer
  Avansert

  Si din mening!

  Gi innspill til arbeidsgruppa

  Her kan du stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger til arbeidsgruppa som jobber med forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde/Ráisduottarháldi suodjemeahcci.
  Hopp til menyen Hopp til innhold