Du er her: Hovedside
  Hopp til menyen
  Gammelgård på Skorpa - Foto: Per Olav Aslaksen - Copyright: Per Olav Aslaksen

  Klagebehandling av forvaltningsplan Skorpa-Nøklan LVO

  Miljødirektoratet opphevet Fylkesmannens vedtak om juridisk bindende bestemmelser for nybygg og gjenoppføring av forfalte bygninger i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde. Fylkesmannen har omarbeidet planen i tråd med Miljødirektoartets vedtak.
  (17.12.2013 Oppdatert: 23.01.2014)
  Les mer
  N5K17A - Foto: Olav Austlid, Troms fylkeskommune

  Forvaltningsplan for Skorpa-Nøklan LVO omarbeidet - Ny godkjenning

  Fylkesmannen har omarbeidet forvaltningsplanen for Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning etter klagebehandling i Miljødirektoratet.
  (21.08.2013 Oppdatert: 23.01.2014)
  Les mer
  N5K17A - Foto: Olav Austlid, Troms fylkeskommune

  Offentlig høring - Forvaltningsplan Skorpa-Nøklan landskapsvernområde

  Fylkesmannen har utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning. Forslaget sendes ut på offentlig høring. Høringsfrist er 1. mars 2013.
  (14.12.2012 Oppdatert: 17.12.2012)
  Les mer
  Nøkkeleidet - Foto: Per Olav Aslaksen - Copyright: Per Olav Aslaksen

  Arbeidsgruppa for forvaltningsplan Skorpa-Nøklan avviklet møte 24.- og 25. oktober 2012

  Arbeidsgruppa som bistår Fylkesmannen med å utarbeide høringsutkast til forvaltningsplan for Skorpa-Nøklan landskapsvernområde hadde møte i Tromsø 24.- og 25. oktober.
  (19.11.2012)
  Les mer
  Rapport Reisavann - Foto: Ingve Birkeland

  Rapport om naturverdier sør for Ráisjávri

  Rapporten etter kartlegging av naturverdier sør for Ráisjávri er nå ferdigstilt. Det er avgrenset 13 prioriterte viltlokaliteter, og 10 rødlistede våtmarksfugler er registrert. Det er registrert 14 naturtypelokaliteter, av dem er 13 palsmyrer og 1 rikmyr. Arbeidet er utført av Ecofact AS.
  (05.11.2012)
  Les mer
  Lærerbolig på Skorpa - Foto: Olav Austlid, Troms fylkeskommune

  Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

  Det finnes flere tilskuddsordninger for verneverdige bygninger. Kulturminnefondet er den mest aktuelle av disse, men også fylkeskommunen forvalter tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg. De fleste ordningene har en fast årlig søknadsfrist.
  (31.08.2012)
  Les mer
  Undervoll på Nøklan - Foto: Per Olav Aslaksen - Copyright: Per Olav Aslaksen

  Arbeidsgruppa for Skorpa-Nøklan møttes 4.- og 5. juni 2012

  Gruppa som bistår Fylkesmannen i arbeidet med å lage forvaltningsplan for Skorpa-Nøklan landskapsvernområde avviklet sitt andre møte i Tromsø 4.- og 5. juni 2012. Alle medlemmene i gruppa har godkjent protokollen fra møtet.
  (11.07.2012)
  Les mer
  Kåfjorddalen informasjon - Foto: Ann-Heidi Johansen

  Møte og befaring med Kåfjord kommune

  Leder for Reisagruppa og sekretær for Nasjonalparkstyret hadde møte og befaring med Kåfjord kommune 18.juni for å se på planlegging og tiltak i randsonen til Raisduottarhaldi landskapsvernområde.
  (29.06.2012)
  Les mer
  Reindrift - Foto: Ann-Heidi Johansen

  Innspill fra reinbeitedistrikter

  Berørte reinbeitedistrikter som ikke er representert i Reisagruppa har vært invitert til arbeidsmøter for å diskutere og komme med innspill til forvaltningsplanen til temaet reindrift. Det har vært møter med reinbeitedistrikter 28. februar og 21. mars 2012.    
  (27.03.2012)
  Les mer
  Åkerbær - Foto: Knut Nergård

  Åpent kontor i Kautokeino

  Onsdag den 29. februar har Fylkesmannen i Troms åpent kontor på kommunehuset i Kautokeino. Saksbehandler for forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde er tilstede mellom kl 1200 og 1500.
  (24.02.2012)
  Les mer
  Avansert

  Naturvernprosesser i Troms

  Hensikten med denne portalen er å kunne gi nærmere informasjon om pågående  prosesser i medhold av naturvernloven. Dette omfatter informasjon om både verneplanarbeid og forvaltningsplanarbeid.  Informasjonen er så langt det er mulig sortert områdevis.
   
  Du kan stille spørsmål og gi innspill til Fylkesmannen i Troms. Link til skjema finner du på hovedsiden for den enkelte verneprosess.  

  Kontaktinformasjon

  Fylkesmannen i Troms
  Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
  Postadresse:  Postboks 6105, 9291 Tromsø
  Telefon: 77 64 20 00
  Telefax: 77 64 21 39
  Hopp til menyen Hopp til innhold